Presenter SpeechHisato Kozawa (Executives)Good afternoon, everybody. Allow me to summarize our...